31.8.06

LORIOT : TAL INFÖR KAMMAREN

LORIOT

Loriot är/var pseudonym för satirikern Vicco von Bülow, född 1923 i Brandenburg, under hela efterkrisgtiden en av de absolut främsta satirikerna i Förbundsrepubliken Tyskland, framför allt med tv-program hos ARD och ZDF. Från 1974 och till våren 2006 var han manusförfattare, regissör, skådespelare och programledare i Loriots Telecabinet.

Tal inför Kammaren skrevs i början av 1980-talet. Det är dels ett allmänt hållet ironiskt politikerporträtt, men framför allt karikerar von Bülow retoriken i Förbundsrepublikens Förbundsdag när han låter talaren ge sken av att ha den kompetens han i verkligheten saknar. Talarens påståenden om sina målinriktade verksamheter som politiker, är i själva verket intet annat än ett floskelpotpurri.

Texten har hämtats från Deutsche Prosa-Parodien, Reclam Verlag 1989.

Texten har tidigare publicerats i Finanstidningen, 2.10.1990. Översättningen är min.

Bo I. Cavefors

+ + +

TAL INFÖR KAMMAREN

av Viggo von Bülow

Hallåmannen:

Godkväll mina damer och herrar. Scenen i Bonn förändras snabbt. Den tidvis partilöse förbundsdagsledamoten Werner Bornheim höll idag ett tal som kan bli riktgivande för en ny politisk talarstil.

Bornheim tillhörde under Weimarrepubliken Tyska Folkpartiet, efter kriget var han först medlem i L.A.P., men växlade 1952, av samvetsskäl, över till CDU för att 1957 hoppa vidare till FDP.

1961 lade Bornheim ned sitt mandat för FDP och blev istället Lantdagsledamot för SPD men 1964 drog han sig tillbaks också från denna position och slog sig ned i Förbundsdagen som ledamot av CDU. Därefter har han under två mandatperioder representerat SPD och under två mandatperioder CDU innan han av samvetsskäl blev politisk vilde.

Talet som Werner Bornheim höll i Förbundsdagen idag ställer genom sin omutlighet och sin politiska vilja allt vad man tidigare och samtidigt hört och nu hörde från regeringshåll, i skuggan.

& & &

W. BORNHEIM:

Mina damer och herrar.

Politik betyder och detta skall man utgå ifrån. Det är dock - utan att tala mer om detta - vilket vi lägger bakom oss - men om man ser på situationen vi befinner oss i.

Jag vill sammanfatta min ståndpunkt med några få ord:

- för det första det självklara under förutsättning;

- för det andra och det är detta som vi är skyldiga våra väljare;

- för det tredje ett koncentrerat varatill-innehåll som kärnpunkt i ett framåtblickande partiprogram.

Vem har tidigare och detta måste inför denna ärade församling en gång för alla sägas rent ut. Den handelspolitiska utvecklingen har inte gått på något vis.

Detta bestrides icke heller av mina ärade motståndare och utan att riskera att bli missförstådd, i Bryssel, London, menar man att Förbundsrepublikens regering har där - och, mina damer och herrar - varför inte? Förtroendet är fullt ut. Men vad har vi i slutändan utan att i onödan spetsa till situationen? Där, mina damer och herrar, just där finns dock huvudproblemet.

Var nu så vänliga och tänk ett ögonblick på ÅLDERSPENSIONERNA. Vem var det som redan då, för femton år sedan, och då ska vi nu bortse ifrån att ingen kunde tro att då - så får det verkligen inte gå till!

Vi har åter och åter visat på betydelsen av NATURVÅRD, och det står jag för, var hamnar vi annars, var tar vår trovärdighet vägen? Ett står dock fast, att lita på, och om detta får det inte finnas ringaste tvivel. Den som glömmer det har inte förstått väljarnas uppdrag.

LÖNE- OCH PRISPOLITIKEN utgår ifrån förutsättningen att mellanperiodens finansplan och i skattereformens propåer är det dock fortfarande av utslagsgivande betydelse.

Mina damer och herrar!

Vi skall inte glömma dem därute i landet och därmed skall jag sluta. Det finns en rad olika frågor och jag tror ni är överens med mig när jag säger... Sist och samt, vem vill bestrida detta?

Jag tackar er.

Applåder.

No comments: