31.7.06

IGNATIUS AV LOYOLA 1491 - 1556


Keep your soul in peace
Let God work in you
Welcome thoughts that raise your heart to God
Open wide the window to your soul
+
from a letter of St. Ignatius Loyola
who died 450 years ago
on 31st July 1556
+
+
Rekommenderad bok:
IGNATIUS AV LOYOLA
Med en essä av Karl Rahner SJ,
historik av Paul Imhof SJ
samt 52 färgfotografier av Helmuth Nils Loose
Verlag Bo Cavefors, Zürich 1982
Boken finns på antikvariat och bibliotek

No comments: