1.6.06

PER-ERIC SÖDER / NY BOK


Per-Eric Söder
SOT
Valda och nya dikter

Urval av Jonas Ellerström och Håkan Sandell
Efterskrift av Håkan Sandell


Jonas Ellerströms Bokförlag
OriginalPocket, 174 s., 50:-
ISBN 92-7247-114-X

Johan Lundberg skrev i Svenska Dagbladet (23.5.06) bland annat: "Som Sandell påpekar i sitt efterord kan Söders diktning ses i relation till en under hela 1900-talet alltmer subversiv utvecklingslinje i den svenska poesin. Det är en tradition som utgår från en strävan efter att med den lyriska bilden som främsta instans skapa poesi utifrån en skönhetslidelse, vars primära mål är att besvärja mörkret, ondskan och tomheten i det moderna livet. - - - I sina bästa stunder, till exempel i flera av de dikter som hämtar motiv från resor i Europa och USA, har Söder en närvaro och en språklig pregnans med få motsvarigheter i dagens unga poesi..."


Per-Eric Söders dikt I väntan på Mister Allan ingår inte i boken Sot, men publicerades i Svarta Fanor, nr. 39 (24.6.04):

Per-Eric Söder
I VÄNTAN PÅ MISTER ALLAN

Jag satt längs ena sidan
av den kringbyggda gården
och väntade på Mister Allan
på att höra
det högljudda turkiska låset
hans utsökt
långsamma steg
via avsatser
ta ner honom
tre trappor ned
Vi såg aldrig mycket av honom
visste han satt på sitt rum
drack raki, arbetade på
en roman
som aldrig skulle bli klar

Vissa nätter
runt ett bord
utgick hans blick
från det han såg
inte från sitt seende
Vi släpptes in
i hans vänlighet
skarpsinne, humor
som bar en nejlika
genom isen
Väntar ljudet
från hans ödsligt klingande steg
dröjande tid
tre trappor ned
Och varför förstöra
nöjet med döden
genom en massa prat om evighet

Han reser idag
"going to Alaska"
och hemligheter
han inte ville bevara
knöt vi fast
vid ett drömlöst leende
tre trappor ned
Nästan en hel dag har gått
när jag sitter
och väntar
på Mister Allan

No comments: